line line line

Новини

13.04.2023

Успешно изпълнен ПРОЕКТ за Финансова помощ с ДФ Земделие

НА 13.04.2023 бе успешно изпълнен договор между Керчев и синове ООД и ДФ Земеделие BG06RDNP001-6.003-0396-C01/13.04.2021 за Предоставяне на финансова помощ по ПРСР 2014-2020.

 

НАИМЕНОВАНИ НА ПРОЕКТА - Закупуване на оборудване на сервиз за земеделска техника

 

Oбратно в новини