line line line

Новини

07.11.2019

Сключен АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР с ДФ Земделие

НА 07.11.2019 бе сключен договор между Керчев и синове ООД и ДФ Земеделие BG06RDNP001-4.001-0405-C01 за Предоставяне на финансова помощ по ПРСР 2014-2020.

 

НАИМЕНОВАНИ НА ПРОЕКТА - Изграждане на цех за почистване, преработка и пакетиране на леща

 

 

СРОК на изпълнение: 07.11.2019 г. - 29.02.2024 г.

Oбратно в новини