line line line

Новини

18.02.2020

О Б Я В А

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Керчев и синове“ ООД, гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ № 5

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство за съхранение на течен тор в поземлен имот 63427.8.1341, „Източна промишлена зона“, гр. Русе“.

За контакти:

Лице:              Пламен Керчев

Адрес:             7008, гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ № 5

Телефон:         0888598304

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, на адрес: гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26, тел: +359 82 820 772, e-mail: riosv@riosv-ruse.org

Oбратно в новини