line line line

Новини

13.04.2021

Сключен АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за Финансова помощ с ДФ Земделие

НА 13.04.2021 бе сключен договор между Керчев и синове ООД и ДФ Земеделие BG06RDNP001-6.003-0396-C01/13.04.2021 за Предоставяне на финансова помощ по ПРСР 2014-2020.

 

НАИМЕНОВАНИ НА ПРОЕКТА - Закупуване на оборудване на сервиз за земеделска техника

 

СРОК на изпълнение: 13.04.2021-13.04.2023

Oбратно в новини